Do you have a question?
FacebookTwitter
رزیدنتی پزشکی

دورۀ آمادگی رزیدنسی و کار در آلمان

کالج بین المللی اویسینا در بوداپست جهت آمادگی پزشکی عمومی و متخصص برای کار و ادامۀ تحصیل در آلمان اقدام به برگزاری دوره های ویژه می کند. پزشکان با گذراندن این دوره میتوانند به زبان آلمانی صحبت کنند و امتحانات مربوطه را بگذرانند. تمامی مراحل اخذ ویزای مجارستان و آلمان، تایید مدارک پزشکی، اخذ مجوز کار، کاریابی و استخدام آمادگی های زبان و کلینیکی توسط کالج در اختیار پزشکان قرار   می گیرد.

کلیه پزشکان از خدمات زیر بهره مند می شوند:

1- اطلاع رسانی در مورد سیستم پزشکی در آلمان

2- کمک در زمینۀ آماده سازی و ترجمۀ مدارک مورد نیاز

3- کمک در مورد آماده سازی مدارک موردنیاز برای خانواده همراه پزشک

4- کمک جهت اخذ ویزا و اقامت مجارستان

5- آموزش فشردۀ زبان آلمانی توسط استادان با تجربه در بوداپست

6- آموزش زبان تخصصی پزشکی آلمانی

7- دوره های مرور مطالب پزشکی (داخلی، جراحی، داروشناسی، معاینات بالینی،...) به زبان آلمانی، باید توجه نمود که کالج نمی تواند دورۀ پزشکی را دوباره آموزش دهد و این دوره فقط برای بازآموزی و آشنایی با سیستمهای درمانی آلمان می باشد. پزشکان موظف هستند شخصاً در جهت تقویت بنیه علمی خود اقدام کنند.

8- جلسات مشاوره در مورد کلینیک های آلمان، موارد حقوقی و اجتماعی

9- تایید مدرک پزشکی توسط سازمان های ذیربط در آلمان که در هر ایالت به صورت مستقل برگزار میشود.

10- گرفتن مجوز کار به عنوان پزشک در هر یک از ایالت های مورد نظر در آلمان

11- پیدا کردن و معرفی محل کار به پزشکان، پزشکان پس از عقد قرارداد به صورت ماهانه حقوق دریافت می کنند.

12- همراهی پزشکان به محل های مورد نظر برای کار در آلمان، پزشکان به ریاست بخش معرفی می شوند.

13- پزشکان به مدت حدود 3 روز در بخش مورد نظر کار می کنند. در این مدت پزشک باید توانمندی های خود را در زبان آلمانی و امور پزشکی نشان دهد که یکی از 3 نتیجۀ زیر را می تواند داشته باشدک

* کلینیک و پزشک هر دو به توافق میرسند و به کار ادامه می دهند.

* کلینیک نظر مساعد در مورد پزشک ندارد و ادامۀ کار ممکن نمی شود.

* پزشک نظر مساعد در مورد کلینیک ندارد و ادامۀ کار ممکن نمی شود.

در موارد دوم و سوم، کالج کلینیک های دیگری را به پزشک معرفی می کند (حداکثر 3 مورد) تا در محل های جدید تلاش برای یافتن کارفرما کند.

14- کمک به پزشک در جهت عقد قرارداد کار با کلینیک

15- اخذ ویزا و اقامت آلمان

16- کمک در آلمان مانند کمک برای پیدا کردن خانه (در صورتی که پزشک از واحدهای بیمارستان استفاده نکند)، افتتاح حساب بانکی و...

 

آزمون معادل سازی مدارک پزشکان در آلمان

مدارک پزشکی که خارج از اروپای مشترک دریافت شده باشند باید مورد ارزشیابی قرار گیرند که این مورد با هماهنگی کالج انجام میشود. چنانچه واحدهای درسی (تئوری و عملی) دوران پزشکی با واحدهای اروپایی همخوانی نداشته باشد سازمان ارزشیابی از پزشک خواهد خواست که در یک امتحان شرکت کند. این امتحان شامل داخلی، جراحی و موضوع مربوط به رزیدنسی در آینده خواهد بود. متخصصین در رشتۀ تخصصی خود از آزمون معاف هستند. همچنین پرسش هایی از داروشناسی، سم شناسی، عکس های رادیوگرافی، کاردیوگرافی، نتایج آزمایشگاهی و کمکهای اولیه ممکن است پرسیده شود. امتحان حدود 60 دقیقه به طول می انجامد و بیشتر کلینیکی است. ممکن است از پزشک خواسته شود که یک بیمار را معاینه کند و امتحان در مورد آن بیمار باشد. در مقایسه با امتحانات آمریکا یا کانادا این امتحان بسیار آسان تر، منطقی تر و بالینی است.

 

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ادرس ایمیل زیر تماس بگیرید:

ایمیل: president@avicenna.hu

تلفن دفتر تهران: 88824583-888256510-021-0098

 

 

 

 

 

 

 
Pictures
رزیدنتی پزشکی (residency-application-form1.jpg)       رزیدنتی پزشکی (residency-application-form2.jpg)       رزیدنتی پزشکی (residency-application-form3.jpg)رزیدنتی پزشکی (residency-application-form4.jpg)       رزیدنتی پزشکی (residency-application-form5.jpg)       رزیدنتی پزشکی (residency-application-form6.jpg)رزیدنتی پزشکی (رزیدنتی-پزشکی__7.jpg)