Do you have a question?
FacebookTwitter
Search results for "ادرس"

رزیدنتی پزشکی

... ست پرسیده شود. امتحان حدود 60 دقیقه به طول می انجامد و بیشتر کلینیکی است. ممکن است از پزشک خواسته شود که یک بیمار را معاینه کند و امتحان در مورد آن بیمار باشد. در مقایسه با امتحانات آمریکا یا کانادا این امتحان بسیار آسان تر، منطقی تر و بالینی است.   جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ادرس ایمیل زیر تماس بگیرید: ایمیل: president@avicenna.hu تلفن دفتر تهران: 88824583-888256510-021-0098