Do you have a question?
FacebookTwitter
Search results for "ایتالیا"

دوره فوتبال

... ئوری و عملی است که برای نوجوانان و جوانانی طراحی شده که مایل به فعالیت حرفه ای در فوتبال اروپا می باشند یا علاقمند به ادامه تحصیل در یکی از رشته های ورزشی و تربیت بدنی در دانشگاه هستند. نکته مهم: - کلیه دانشجویان ما این فرصت را خواهند یافت تا در پایان دوره در یک کمپ یک هفته ای در ایتالیا از تسهیلات یکی از باشگاه های بنام استفاده نمایند.   در سال تحصیلی 2013-2012  دوره آمادگی فوتبال، کلاس های تئوری و تمرینات عملی فشرده خود را تا تاریخ  30.06.2013  ارائه می دهد و دانشجویان بعدی در طی تابستان نیز موظف به شرکت در برنامه های فوتبال کالج می باشند. مدت این برناه حداقل 9 ماه می باشد. تعطیلات رسمی در برنام ...