Do you have a question?
FacebookTwitter
Search results for "دروس"

دوره آمادگی پزشکی

... نشگاه ها مشروط به توان علمی بالا، زبان انگلیسی عمومی و تخصصی در حد مناسب و آشنایی با نحوه تدریس و امتحانات این دانشگاهها می باشد که به طور کلی متفاوت از سبک های موجود در ایران و دیگر کشورهای غیراروپایی می باشد. از این رو دوره آمادگی پزشکی یا MFP دانشجویان را از نظر زبان انگلیسی و دروس تخصصی در طول سال تحصیلی نه تنها برای امتحانات ورودی دانشگاههای پزشکی آماده می سازد بلکه مطالب درسی سالهای اول و دوم رشته های گروه پزشکی نیز در دورۀ کالج مورد تأکید قرار می گیرد.   - شرایط و نحوه ورود به دورۀ آمادگی پزشکی: ورود به دانشگاه های پزشکی در اروپا نیازمند گذراندن دورۀ دبیرستان و پیش دانشگاهی می باشد. داوطلبانی که دورۀ دبیرستان خود را در ایران گذرانده باشند می توانند وارد دورۀ MFP در کالج شوند. دورۀ MFP کا ...

دوره آمادگی اقتصاد و بازرگانی

... د با گذراندن دورۀ آمادگی اقتصاد و بازرگانی می توانند در هر یک از دانشگاه های انگلیسی زبان مجارستان و کشورهای دیگر اروپایی در مقطع لیسانس به تحصیلات خود ادامه دهند. در این دوره به طور فشرده آموزش زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، اقتصاد و تجارت، ریاضیات، کامپیوتر و در صورت لزوم دیگر دروس وابسته به بازرگانی ارائه می گردد. با اتمام موفقیت آمیز این دوره دانشجو نه تنها در زبان انگلیسی به سطح قابل قبول و موردنیاز تحصیل در دانشگاه های اروپایی می رسد بلکه با مفاهیم اصلی و پایۀ رشتۀ بازرگانی و علم اقتصاد نیز آشنایی کامل پیدا می کند. دانشگاه های معتبری مانند دانشگاه Corvinus در بوداپست و نیز دانشگاه های انگلیسی یا آمریکایی معتبر که در کشور مجارستان دارای شعبه می باشند پذیرای فارغ التحصیلان کا ...