Do you have a question?
FacebookTwitter
Search results for "مدرسه"

تربیت بدنی

... امۀ ورزشی داشته باشند. کالج به این مورد توجه ویژه مبذول می دارد. بوداپست دارای امکانات ورزشی عالی در رشته های گوناگون می باشد و دانش آموزان ما از این امکانات میتوانند استفاده کنند. تمام برنامه های ورزشی زیر نظر مربی با تائید وزارت آموزش انجام می شود. علاوه بر این کالج دارای یک مدرسه فوتبال می باشد که زیر نظر مربیان بین المللی تمرینهای لازم در این رشته را به دانش آموزان می دهد.