Do you have a question?
FacebookTwitter
Search results for "پیش دانشگاهی"

تأیید وزارت آموزش و پرورش

کلیۀ مدارک تحصیلی صادر شده توسط کالج بین المللی اویسینا در مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفاً جهت مشاهده این تأییدیه فایل ضمیمه زیر را ملاحظه فرمائید. مدارک کالج در ایران توسط وزارتخانه تأیید و معادل مدارک داخل ایران ارزیابی می گردد. مدارک کالج در مقطع دبیرستان دو زبانه مجاری انگلیسی مورد ...

تائید ایران

کلیۀ مدارک تحصیلی صادر شده توسط کالج بین المللی اویسینا در مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران می باشد. مدارک کالج در ایران توسط وزارتخانه تأیید و معادل مدارک داخل ایران ارزیابی می گردد. مدارک کالج در مقطع دبیرستان دو زبانه مجاری - انگلیسی مورد تأیید وزارت آموزش مجارستان می باشد و به فارغ التحصیلان این امک ...

دوره آمادگی فنی و مهندسی

... مادگی فنی و مهندسی به صورت فشرده در هفته 10 ساعت آموزش زبان انگلیسی عمومی می گذرانند. در کنار زبان عمومی استادان مجرب دانشگاه زبان تخصصی فنی و مهندسی را نیز آموزش می دهند. واحدهای درسی ریاضی به صورت مدول های مجزا در طول سال تحصیلی ارائه می گردد. همینطور در فیزیک، مکانیک مدول های پیش دانشگاهی و دانشگاهی در سطح عالی توسط استادان دانشگاه که بعضاً از طراحان امتحانات ورودی می باشند نیز آموزش داده می شوند. نکتۀ اساسی در آموزش ریاضی و فیزیک گذشته از ارائه مطالب علمی آموزش سبک نگرش و حل مسائل فیزیک به آن گونه ای است که در دانشگاه های اروپایی و به ویژه مجارستان موردنظر می باشد. این نکته از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا دانشجویان و دانش آموزان ایرانی اغلب با اینگونه نگرش به مسائل فیزیک آشنایی لازم را ندارند به ویژه آنکه طرح این گونه مسآله ها به زبان انگلیسی خود مشکلات دیگری را هم برای دانش آموزان ما فراهم می کند.   - آزمون ورودی دانشگاه های فنی: آزمون ورودی دانشگاه فنی در ماه سپتامبر در شهر بوداپست توسط دانشگاه برگزار می شود. دانشجویانی که این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارند وارد سال اول مقطع لیسانس رشتۀ موردنظر خود می شوند و دانشجویانی که در این امتحان موفق نشوند به دورۀ آمادگی فنی و مهندسی یا Pre-Engineering هدایت می شوند. نکتۀ مثبت در مورد دانشجویان کالج بین المللی او ...

دوره آمادگی پزشکی

... سال تحصیلی نه تنها برای امتحانات ورودی دانشگاههای پزشکی آماده می سازد بلکه مطالب درسی سالهای اول و دوم رشته های گروه پزشکی نیز در دورۀ کالج مورد تأکید قرار می گیرد.   - شرایط و نحوه ورود به دورۀ آمادگی پزشکی: ورود به دانشگاه های پزشکی در اروپا نیازمند گذراندن دورۀ دبیرستان و پیش دانشگاهی می باشد. داوطلبانی که دورۀ دبیرستان خود را در ایران گذرانده باشند می توانند وارد دورۀ MFP در کالج شوند. دورۀ MFP کالج بین المللی اویسینا در ایران با تأیید وزارت آموزش و پرورش معادل پیش دانشگاهی محسوب می شود و دانشجویان می توانند از معافیت سربازی نیز برخوردار گردند. داوطلبانی که دورۀ دبیرستان را به پایان نرسانده اند می توانند در مقطع دبیرستان کالج ثبت نام کنند که مدرک آن  نیز مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش ایران و وزارت آموزش مجارستان می باشد.   - واحدهای درسی دورۀ آمادگی پزشکی: دروس دورۀ MFP به زبان انگلیسی از سطح پایه تا عالی ارائه می گردد. مجموعۀ این درسها برای امتحان ورودی دانشگاه و همچنین تحصیل موفقیت آمیز در سال اول و دوم گروه پزشکی موردنیاز است. به طور کلی واحدهای درسی در سه گروه علوم زیستی ...