گالری فیلم ها

علیرضا حدیدی دانش آموز دوره دبیرستان کالج بین المللی اویسنا با موفقیت دیپم مجاری خود “érettségi” را کسب کرد و همچنین علیرضا موفق شد همزمان در دانشگاه فنی مهندسی بوداپست در رشته مهندسی مکانیک پذیرفته شود. در این ویديو علیرضا و والدینش درباره این موفقیت صحبت می کنند.

گفتگوی صمیمی با علیرضا ابراهیمی دانشجوی برتر کالج بین المللی اویسینا و دانشگاه سملوایز در شهر بوداپست. علیرضا در این گفتگو از مسیری می گوید که با وجود سختی های فراوان با کمک اساتید کالج اویسینا و پشت کار خودش با موفقیت گذرانده است.

در این گفتگو محمد سالاری‌فر ، دانشجوی پذیرفته شده در دانشگاه‌ سگد تجربیات خود را با دیگران به اشتراک می گذارد.
آرمان آتشک دانشجوی سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ کالج بین المللی اویسینا دوره آموزش پیش پزشکی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و در ادامه در رشته دارو سازی دانشگاه سملوایز شهر بوداپست پذیرفته شد.
امیر حسین ارجمند دانشجوی سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ کالج بین المللی اویسینا دوره آموزش پیش پزشکی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و در ادامه در رشته دارو سازی دانشگاه سملوایز شهر بوداپست پذیرفته شد.
 

تاکنون بیش از ۵ هزار دانشجوی ایرانی کالج بین المللی اویسینا را به عنوان دروازه ورود به اروپا انتخاب کرده اند.

مجتمع بین المللی اویسینا با شناخت کامل از نقاط قوت و ضعف دانش آموزان ایرانی و با در نظر گیری خواست های ایشان، پلی را برای ورود موفقیت آمیز آنها به تمام دانشگاه های انگلیسی زبان اروپا به ویژه در گروه پزشکی فراهم می آورد.
 
امیر حسین ارجمند دانشجوی سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ کالج بین المللی اویسینا دوره آموزش پیش پزشکی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و در ادامه در رشته دارو سازی دانشگاه سملوایز شهر بوداپست پذیرفته شد.
 

تاکنون بیش از ۵ هزار دانشجوی ایرانی کالج بین المللی اویسینا را به عنوان دروازه ورود به اروپا انتخاب کرده اند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر

و همچنین دریافت کاتالوگ جامع دروره های تحصیلی لطفا ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.